آدرس : تهران - اندیشه - فاز3 - مجتمع اداری بوستان- طبقه اول - واحد 36
تلفن:    65568661 021                          09126616379
تلفکس: 65569305 021

Address:1th Floor, No. 36, Valiasr St., Azadi Blvd., Andisheh Faze3, Tehran , IRAN

                                Phone: +98 21 65568661
Mobile: +98 9126616379
Fax: +98 2165569305

Telegram: @PADACO
WhatsApp: +98 9126616379
Instagram: Pada.co از فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید